Synonymer til åkerbakke

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge