Synonymer til åkergrunn

grunn, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårgrunn, areal, bakke, , eng, felt, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støttegrunn, bærebjelke, fot, fotstykke, fundament, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, postament, sokkel, stativ, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell