Synonymer til åndeligforstandig

forstandig, abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, begavet, et lyst hode, evnerik, fornuftig, gløgg, ikke født i går, intellektuell, klartenkt, klok, kløktig, lur, oppegående, oppfinnsom, opplyst, oppvakt, skarp (muntlig mening), skarpsindig, smart, snedig, våken (muntlig mening)