Synonymer til åndeliggudfryktig

gudfryktig, andektig, bábíer, buddhist, hellig, hinduistisk, islamistisk, jøde, kristen, muslimsk, religiøs, taoistisk, troende, dominikaner, frelst, from, gudsbarn, gudsfryktig, helgen, katar, katolikk, kirkegjenger, klerikal, klerk, kristelig, munk, mystiker, nonne, nyfrelst, pastor, pave, prest, protestant, tilhenger