Synonymer til åndelighellig

hellig, andektig, bábíer, buddhist, gudfryktig, hinduistisk, islamistisk, jøde, kristen, muslimsk, religiøs, taoistisk, troende, dominikaner, frelst, from, gudsbarn, gudsfryktig, helgen, katar, katolikk, kirkegjenger, klerikal, klerk, kristelig, munk, mystiker, nonne, nyfrelst, pastor, pave, prest, protestant, tilhenger