Synonymer til åndeligintelligent

intelligent, abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, begavet, et lyst hode, evnerik, fornuftig, gløgg, ikke født i går, intellektuell, klartenkt, klok, kløktig, lur, oppegående, oppfinnsom, opplyst, oppvakt, skarp (muntlig mening), skarpsindig, smart, snedig, våken (muntlig mening)