Synonymer til åndeligsikker

sikker, abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, befridd, lett om hjertet, lett til sinns, lettet, rolig, sorgfri, trygg, uanfektet, ubekymretsikker, beskyttet, dekket, farefri, fast, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikret, solid, utenfor faresikker, beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefastsikker, boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sterk, stiv, tykk, ubøyelig, utholdendesikker, lojal, lovlydig, ordholden, pålitelig, solidarisk, tro, trofast, troverdig