Synonymer til åndeligteoretisk

teoretisk, abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, ubetinget, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, oppdiktet, oppspinn, påfunnet, simulert, uekte, usann, uten rot i virkeligheten, uttenkt, virtuell