Synonymer til åndeligtroende

troende, andektig, bábíer, buddhist, gudfryktig, hellig, hinduistisk, islamistisk, jøde, kristen, muslimsk, religiøs, taoistisk, bedende, biskop, hindu, imam, islamist, lama, medisinmann, mediterende, muslim, overhode, pastor, pave, prest, shaman, taoisttroende, dominikaner, frelst, from, gudsbarn, gudsfryktig, helgen, katar, katolikk, kirkegjenger, klerikal, klerk, kristelig, munk, mystiker, nonne, nyfrelst, protestant, tilhenger