Synonymer til åndmiljø

miljø, atmosfære, det blå, eter, gass, himmel, intet, luft, oksygen (muntlig mening), stemning, tomrom, trekk, vær, avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppemiljø, bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente