Synonymer til åndstemning

stemning, atmosfære, det blå, eter, gass, himmel, intet, luft, miljø, oksygen (muntlig mening), tomrom, trekk, vær, begeistring, bifall, ekstase, elan, eldhug, engasjement, entusiasme, furore, fyrighet, glede, gledesrus, glød, henførelse, henrykkelse, ild, innsatsvilje, inspirasjon, jubel, lidenskap, liv og sjel, løftning, rus, varme