Synonymer til åndtanke

tanke, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutningtanke, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tendens, vilje, ønske, øyemedtanke, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, teorem, teoritanke, følelse, indre, indre liv, sinn, sjel, hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, planlegger, sjef, små grå, storehjernen