Synonymer til åpenallmenngyldig

allmenngyldig, abstrakt, akademisk, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndeligallmenngyldig, allemannseie, alminnelig, offentlig, offisiell, publisert, allmenn, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universell