Synonymer til åpenbarelegge for dagen

legge for dagen, bemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, demonstrere, formidle, fortelle, informere, kommunisere, visualisere