Synonymer til åpengratis

gratis, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagt