Synonymer til åpenhetforståelse

forståelse, affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenforståelse, brev, brevsamling, brevveksling, forbindelse, formidling, kommunikasjon, korrespondanse, post, utveksling (av informasjon)