Synonymer til åpenmyndig

myndig, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, bydende, despotisk, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, rådelysten, tyrannisk