Synonymer til åpenselvstendig

selvstendig, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, privat, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig