Synonymer til åpensuveren

suveren, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, totalitær, tyrannisk, uinnskrenket