Synonymer til åpenuavhengig

uavhengig, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, autoritær, despotisk, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, totalitær, tyrannisk, uinnskrenket