Synonymer til åpnegripe an

gripe an, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, grunne, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, starte, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede