Synonymer til åpnegrunne

grunne, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, starte, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, vurdere, være overbevist om, være usikkergrunne, begrunne, bygge, støtte, tufte, underbygge