Synonymer til åpneopprette

opprette, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunne, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, starte, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, komponere, kreere, lage, produsere, skape, unnfange