Synonymer til åpnestarte

starte, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunne, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, bore opp, bryte, dirke opp, føre opp (til dans), gi adgang, lukke opp, sprette, ta hull på, åpne