Synonymer til åpninggenesis

genesis, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden