Synonymer til åpningkilde

kilde, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, avstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytningkilde, begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted, utspringkilde, bekk, brønn, cisterne, dam, drikkevannskilde, elv, innsjø, oase, sisterne, vannbeholdning, vannhull, vannmagasin, vannpost, vannreservoar, vanntank