Synonymer til åpningopprinnelse

opprinnelse, (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, rase, slekt, stamtre, ættopprinnelse, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vordenopprinnelse, begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted