Synonymer til åpningskapelse

skapelse, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden