Synonymer til åredyktighet

dyktighet, anlegg, begavelse, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten