Synonymer til årekunnskap

kunnskap, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kyndighet, talent, anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenkunnskap, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten