Synonymer til årekyndighet

kyndighet, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, talent, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten