Synonymer til åresipient

resipient, bekk, elv, elveleie, flod, foss, fossefall, kanal, løp, stryk, vannvei, vassdrag, havområde