Synonymer til åvassdrag

vassdrag, bekk, elv, elveleie, flod, foss, fossefall, kanal, løp, resipient, stryk, vannvei, havområde