Synonymer til ærbaravholdende

avholdende, anstendig, asketisk, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, sømmelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, avholds, edru, fastende, klar, nykter, nøktern, på vannvogna, sober, upåvirket