Synonymer til ærbarhøvisk

høvisk, anstendig, asketisk, avholdende, bluferdig, dydig, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, sømmelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, beleven, chevalersk, dannet, distingvert, forekommende, galant, høflig, kultivert, monden, nobel, oppmerksom, polert, ridderlig, salongfähig, selskapsvant, slepen, sofistikert, taktfull, urban, veloppdragen, verdensvant