Synonymer til æreakte

akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere