Synonymer til æreløssmålig

smålig, ekkel, feig, forrædersk, har lav moral, nedrig, ond, samvittighetsløs, sjofel, ussel, forsiktig med penger, gjerrig, gnieraktig, grisk, grådig, knepen, pengepuger, påholden, sparsom, sparsommelig