Synonymer til æreprise

prise, akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, anbefale, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, heve til skyene, klappe for, love, lovprise, opphøye, påskjønne, sette pris på, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, verdsette