Synonymer til ærevekt

vekt, aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, klang, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tillit, tyngde, viktig, viktighet, badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, kraft, myntvekt, måleapparat, skala, skålvekt, trykk, veieinstrument, veieredskap, vektskål, vektstang