Synonymer til ærgjerrigmaktsyk

maktsyk, ambisiøs, fremadstrebende, herskesyk, maktglad, målbevisst, perfeksjonistisk, stolt, streberaktig, ærekjær, æresjuk, æresyk, bydende, despotisk, dominerende, herskelysten, herskende, maktkjær, maktlysten, myndig, rådelysten, tyrannisk