Synonymer til ærligordholden

ordholden, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, lojal, lovlydig, sikker, solidarisk, trygg