Synonymer til ærligtrofast

trofast, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, troverdig, ubestikkelig, lojal, lovlydig, sikker, solidarisk, trygg