Synonymer til ættnasjon

nasjon, familie, flokk, folk, gruppe, klan, rase, slekt, stamme, fastland, jord, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker