Synonymer til ættopprinnelse

opprinnelse, (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, rase, slekt, stamtre, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningopprinnelse, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vordenopprinnelse, begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted