Synonymer til ødeødelegge

ødelegge, bryte ned, demolere, forderve, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, rive, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, forgifte, forpeste, forsure, forsøple, forurense, infisere, skitne tilødelegge, gjennombore, gjennomhulle, hulle, lage hull, perforere, rive (i), spjære, sprekke