Synonymer til ødelagtrusten

rusten, brukket, brusten, bøyd, defekt, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, udyktig, uegnet, ute av drift, ute av ledd, vrengt, vridd, falleferdig, forfallen, forsømt, i ruiner, medtatt, morken, møllspist, nedslitt, råtten, skrøpelig, slitt, tæret, ussel, utbrukt, vaklevoren, vanskjøttet, vansteltrusten, forkjølet, hes, ru, stemmeløs, svak i stemmen, tørr i halsen, uklar, uten stemme, utskreketrusten, korrodert, rustangrepet