Synonymer til ødelagtudyktig

udyktig, brukket, brusten, bøyd, defekt, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, uegnet, ute av drift, ute av ledd, vrengt, vridd, dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), klossete, kluntet(e), klønete, slepphendt, tankeløs, ubehendig, ubehjelpelig, uelegant, uerfaren, uforsiktig, ukyndig, upraktisk, uvøren