Synonymer til ødeleggelse

beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, oppløsning, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, forf