Synonymer til ødeleggelseoppløsning

oppløsning, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpoppløsning, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, floke, forvirring, kaos, klabb og babb, rot, røre, uorden, virvar