Synonymer til ødeleggesstyrte

styrte, bli skadet, bli ødelagt, bulke, forlise, få et uhell, grunnstøte, gå på grunn, gå til bunns, havarere, kollidere, krasje, lide havari, støte sammen, synke, bølge, emanere, flomme, flyte, fosse, løpe, myldre, renne, skylle, sprudle, strømme, velle, veltestyrte, dale, deise, dette, dratte, dumpe, falle, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, tryne, tumle, velte